Στο φως όλες οι παρανομίες των Δήμων Νοτίων Προαστίων όπως τις κατέγραψε η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

ΕΡΕΥΝΑ

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 293Β/13-2-2013) η ετήσια έκθεση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Βουλή, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, για το έτος 2010. Κάθε χρόνο η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συντάσσει μία πολυσέλιδη έκθεση επί των οικονομικών ελέγχων που διενεργούν οι επίτροποι δαπανών, τα κλιμάκια και τα τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην οικονομική διαχείριση και τα πεπραγμένα όλων των Υπουργείων, της Βουλής, των ΝΠΔΔ, όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των Οργανισμών που εποπτεύονται από τα Υπουργεία. Η έκθεση αυτή για τη χρήση του 2010 καταλαμβάνει 1168 σελίδες στην παραπάνω εφημερίδα της κυβέρνησης. Θλίψη και απογοήτευση θα νοιώσει ο κάθε πολίτης, διαβάζοντας για τις κομπίνες, παρανομίες και ότι άλλο μπορεί να σκεφθεί κανείς μηχανεύονται οι διάφοροι ανευθυνουπεύθυνοι σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση που διαχειρίζονται το χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων και το σκορπούν στις διάφορες επιλήψιμες δαπάνες, απ’ ευθείας αγορών, προμηθειών, παρανόμων εργολαβιών, χαριστικών παροχών, ψεύτικων μισθοδοσιών και άλλες μορφές κακοδιαχείρισης που εντόπισε και κατέγραψε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση αυτή. Κάθε χρόνο τις ίδιες ακριβώς ‘’λαμογιές’’ καταγράφει το Ε.Σ στην έκθεση του προς την Βουλή. Στη Βουλή όμως καταχωνιάζονται αυτές οι εκθέσεις και κανένας υπουργός και καμιά κυβέρνηση δεν φιλοτιμείται να πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα και να πατάξει τα επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο ίδια κρούσματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Φαίνεται τους αγγίζει όλους, αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η αδράνεια. Γι αυτό η διαφθορά διαχέεται από τα ψηλά πρωθυπουργικά γραφεία μέχρι τον τελευταίο κλητήρα Δημόσιας υπηρεσίας ή Δήμου. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση όλων των πολιτών ότι η διαφθορά στην Ελλάδα, από εξωβελιστέο καρκίνωμα έχει γίνει δομικό συστατικό στοιχείο του Δημόσιου Βίου! Όσα μέτρα και μνημόνια ψηφιστούν ακόμη, κανένα αποτέλεσμα οικονομικής ανάκαμψης έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουν, αν δεν εκριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς.

Οι επαναλαμβανόμενες ‘’λαμογιές’’ και σπατάλες.

Στην παραπάνω έκθεση του 2010, όπως και των προηγούμενων ετών το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέγραψε όλες τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης που εντόπισε στους φακέλους των 1.984.957 χρηματικών ενταλμάτων δαπανών Υπουργείων, Δήμων, Οργανισμών κλπ που ήλεγξε, συνολικού ύψους 122,1 δις ευρώ. Από τα εντάλματα αυτά τα 591.909 αφορούν δαπάνες των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικού ύψους 3,7 δις ευρώ. Παραθέτω τις κυριότερες και τις πιο συχνά επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ιδιαίτερα στους Δήμους, όπως καταγράφονται στην παραπάνω έκθεση.

1.Απ’ ευθείας συμβάσεις αναθέσεων και αγορών, αντί μέσω διαγωνισμών.

2.Κατάτμηση των δαπανών προμήθειας σε ποσά κάτω των 45.000 ή 15.000 ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η διενέργεια αντίστοιχα τακτικών ή πρόχειρων διαγωνισμών.

3. Παράνομη παράταση ληγμένων συμβάσεων

4. Σύναψη συμβάσεων προμηθειών χωρίς να προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή χωρίς να παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις.

5. Δημοπράτηση έργων εκτός εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος.

6. Ανάθεση εργολαβιών χωρίς διαγωνισμό.

7. Ανάθεση σε εργολάβους και μελετητές έργων ή μελετών χωρίς να διαθέτουν εργολαβικό ή μελετητικό πτυχίο αντίστοιχα.

8. Κατάτμηση έργων και μελετών σε επί μέρους μικρές εργολαβίες και μελέτες και απ’ ευθείς αναθέσεις σε ημετέρους με προσυμφωνημένα τμήματα.

9. Χορήγηση παρανόμων επιδοτήσεων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία.

10. Παράνομες χρηματοδοτήσεις δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

11. Πληθώρα παρανομιών σε θέματα μισθώσεων, χορήγησης υπερωριών, επιδομάτων, μισθολογικών διαφορών και κλιμακίων, αποζημιώσεων, μετακίνησης εικονικών χιλιομέτρων διάνυσης κλπ. Εκτός από τις παραπάνω παρανομίες, το ΕΣ στην έκθεση του προς την Βουλή αναφέρει και μια πληθώρα άλλων δαπανών, ασυνήθιστα υψηλών που δεν δικαιολογούνται, ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομική συγκυρία. Προτείνει στην Βουλή την δραστική περικοπή των. Οι κυριότερες από αυτές τις σπάταλες δαπάνες και τα προταθέντα από το Ε.Σ μέτρα, ιδιαίτερα για τους Δήμους είναι ως εξής:

1. Περιορισμός δαπανών Δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων.

2. Περιορισμός ειδικών Συμβούλων

3. Μείωση αριθμού Δημοτικών Συμβούλων

4. Αλλαγή του καθεστώτος χορήγησης και χρήσης κινητών τηλεφώνων.

5. Μείωση Αντιδημάρχων.

6. Μείωση των επιχορηγήσεων στο 1% ή στο 0.75% του προϋπολογισμού των Δήμων, αντί του 1,5% που διατίθενται σήμερα.

7. Εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία του κανονισμού των Ο.Τ.Α κλπ.

Πίνακες παρανόμων δαπανών για κάθε Δήμο των Νοτίων Προαστίων

Από την παραπάνω πολύ αποκαλυπτική πολυσέλιδη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ξεχώρισα όλες τις παρανομίες που έγιναν το 2010 και αφορούν τους τότε Δήμους του παραλιακού μετώπου πέριξ της Γλυφάδας. Τις παραθέτω στην συνέχεια υπό μορφή πίνακα, με τα πλήρη στοιχεία των για κάθε ένα Δήμο ξεχωριστά και συγκεκριμένα για τους Δήμους: Αργυρούπολης, Αλίμου,Αγίου Δημητρίου, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γλυφάδα, Ελληνικού, Ηλιούπολης και Παλαιού Φαλήρου. Στους παρακάτω πίνακες όπως θα διαπιστώσετε αναγράφονται οι αριθμοί των χρηματικών ενταλμάτων των παρανόμων δαπανών για κάθε Δήμο, τον αριθμό της πράξεως του Επιτρόπου ή του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν εγκρίθηκε η εξόφληση των ενταλμάτων., το ποσό του εντάλματος, τον λόγο και τι αφορούσε η δαπάνη και την παραπέρα τύχη των ενταλμάτων αυτών. (Εάν επανυποβλήθηκαν με αφαίρεση των παρανόμων δαπανών ή όχι και δεν εξοφλήθηκαν).

Για τους Δήμους Ελληνικού και Παλαιού Φαλήρου το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε από μία στον καθένα τυπικού χαρακτήρα παράβαση και δεν ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες. Για μεν τον Δήμο Ελληνικού μια επιχορήγηση 3.000 ευρώ σε ένα ιερό ναό, για δε τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, μία δαπάνη 2.015,5 ευρώ για αμοιβές απολυθέντων συμβασιούχων τους οποίους ο Δήμος κράτησε μετά από προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου για κάποιες ημέρες επιπλέον. Ο Δήμαρχος ορθώς κατά την γνώμη μου, τους κατέβαλλε την αποζημίωση των επιπλέον ημερών. Συνεπώς από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι Δημοτικές αρχές του Παλαιού Φαλήρου και του Ελληνικού είναι μακράν οι καλύτερες. Αξίζουν τον έπαινο και συγχαρητήρια οι τότε και νυν Δήμαρχοι κ. Χατζηδάκης και Κορτζίδης για την ποιότητα της διαχείρισης των στη χρήση του 2010, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σήμερα αρκετοί Δήμοι δεν υφίστανται πλέον μετά τις συγχωνεύσεις μεταξύ των. Κληρονόμησαν όμως τις εκκρεμότητες της κακοδιαχείρισης των στους νέους Δήμους που προέκυψαν. Πολλές εκκρεμότητες απ’ αυτές έχουν πάρει τον δρόμο των αστικών και ποινικών δικαστηρίων. Διότι οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την μη εξόφληση των ενταλμάτων αυτών, ήδη τετελεσμένων δαπανών ή ικανοποίησης γεννηθέντων νομίμων δικαιωμάτων τρίτων, (εργολάβοι, δικηγόροι, προμηθευτές, υπάλληλοι κλπ) στρέφουν όλους αυτούς στα δικαστήρια για να πάρουν τα χρήματα τους μέσω δικαστικής απόφασης. Μόνο από την χρήση του 2010 σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία πιθανόν να υπάρξουν δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων από τους παραπάνω Δήμους συνολικού ύψους 2.526.421,45 ευρώ! Όσο δηλαδή είναι το άθροισμα των ποσών στα εντάλματα (χωρίς νόμιμους τόκους) που απαγόρευσε την εξόφληση των το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ποσό αυτό των πιθανών απαιτήσεων κατανέμεται κατά σειρά ύψους ως εξής:

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης: 1.287.209,38 ευρώ

Γλυφάδας: 518.177,86 ευρώ

Ηλιούπολης: 363.486,93 ευρώ

Αγίου Δημητρίου: 182.998,45 ευρώ

Αλίμου: 143.888,87 ευρώ

Αργυρούπολης – Ελληνικού : 28.646,87 ευρώ

Π. Φάληρο μόλις 2.015, 5 ευρώ

Φανταστείτε να συνυπολογιστούν και τα αντίστοιχα ποσά προ και μετά του 2010! Δύστυχοι δημότες όλων των ανωτέρων Δήμων πλην του Π. Φαλήρου τι μας περιμένει. Διότι τον τελικό λογαριασμό εμείς οι Δημότες τον πληρώνουμε. Ας προσέχαμε όταν τους ψηφίζαμε. Θα βάλουμε μυαλό τουλάχιστον στις επόμενες εκλογές;

αφήστε ένα σχόλιο


2 + = έντεκα