ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ B.B.B.- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. η ΡΙζοσπαστική ΚΙνηση Πολιτών Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οργανώνει Ανοιχτή Συνέλευση στην Πνευματική Εστία Βούλας (ΠΕΒ) – Ζεφύρου 2.Την συνέλευση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος πολίτης το επιθυμεί. Κύριο θέμα της συνέλευσης θα είναι η έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και του υποψήφιου Δημάρχου της κίνησης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΡΙζοσπαστικής ΚΙνησης Πολιτών ΒΒΒ, η εκλογή των ανωτέρω υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την συνέλευση των μελών και υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε μέλος της Κίνησης.

Καλούμε τους δημότες του Δήμου μας να δώσουν το παρόν σε μια διαδικασία που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο ανάδειξης των υποψήφιων τόσο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης όσο και σχεδόν πανελλαδικά και να ενισχύσουν με την παρουσία τους την καθιέρωση της πραγματικής δημοκρατίας στον Δήμο και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην λήψη των αποφάσεων.

ΡΙζοσπαστική ΚΙνηση Πολιτών Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης

 

αφήστε ένα σχόλιο


+ έξι = 13