Πρόσκληση Oικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15την 26η Mαρτίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 1. Διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την δωδεκαετή εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος, της πλατείας Χαρίτων για λειτουργία αναψυκτήριου – περιπτέρου .

(ώρα έναρξης 10.00 π.μ. – ώρα λήξης προσφορών 10.30 π.μ. )

 1. Έγκριση του από 19.3.2013 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εξαετή μίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του δημοτικού καταστήματος, που βρίσκεται στην είσοδο του Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου μας για τη λειτουργία ανθοπωλείου.

 1. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό που αφορά στην εξόφληση οφειλής στην εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ.

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων».

 1. Παραλαβή μελέτης «Υψομετρική μελέτη κόμβων περιοχής Καφεπωλών».

 1. Παραλαβή μελέτης «Αποτυπώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Σταδίου».

 1. Παραλαβή μελέτης «Υψομετρική μελέτη εγκαταστάσεων Καθαριότητας».

 1. Παραλαβή μελέτης «Αποτυπώσεις οδών για χάραξη ποδηλατόδρομου και χάραξη κόμβων».

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 1. Ανάθεση γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 1. Έγκριση της με αρ. 1189/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Μπρούμα.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο


7 × ένα =