Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15την 11η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

  1. Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

  1. Εγκριση του από 26.3.2014 πρακτικού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης – αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού.

  1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 717/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

  1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 354,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Νικ.Παππά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

  1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 956,94 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου Αθηνών κ. Ελένης Διατσέγκου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

  1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης 669,12 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Γεράσιμου Φιλόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α

Η Αντιδήμαρχος

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ   

αφήστε ένα σχόλιο


τέσσερα − = 0