Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 19η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο μισθώματος λόγω λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου –οικοπέδου επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης (στη συμβολή με την οδό Αλκιβιάδου).

(από προηγούμενη συνεδρίαση)

2. Διαγραφή εν μέρει οφειλής της κ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ από μίσθωμα δημοτικού περιπτέρου. (από προηγούμενη συνεδρίαση)

3. Επί αιτήματος της ΣΑΜΑΝΤΖΗ Ι. ΖΩΗΣ αναφορικά με μείωση του μισθώματος του δημοτικού περιπτέρου της κοινόχρηστης νησίδας Γρ. Λαμπράκη. (από προηγούμενη συνεδρίαση)

4. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2012. (από προηγούμενη συνεδρίαση)

5. Επανεξέταση της με αρ. 239/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , σχετικά με την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων θυμάτων πολέμου εκτός του κύριου περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων , παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών , καθώς και εφημερίδων , περιοδικών για το έτος 2013 και συγκεκριμένα την αναπροσαρμογή – αύξηση του τέλους της Β΄ Κατηγορίας – Ζώνης Κεντρικής Γλυφάδας.

6. Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) προς πώληση ροφημάτων – γλυκισμάτων – αναψυκτικών και τυποποιημένων προϊόντων σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

7. Αποδοχή χρηματικού ποσού 103.144,35 € , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας , από κατανομή του ενός δωδέκατου (1/12) του συνολικού ποσού της Ε΄δόσης άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 – 53 Α΄ για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και καθορισμός των επενδύσεων – έργων , που θα χρηματοδοτηθούν.

8. Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος(ΓΑΛΑ)».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων».

11. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

12. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση του συμφωνητικού του Δήμου Γλυφάδας με την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΝΟ Α.Ε.» του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) έτους 2012», για το δικαιούμενο προσωπικό του Δήμου, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 165.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

14. Λήψη απόφασης επί του 23.1.2013 πρακτικού της Επιτροπής για την παραχώρηση ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία.

Γλυφάδα, 15.2.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


4 × τρία =