ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας δύο μηνών για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

του Δήμου Γλυφάδας.

To N.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. Γλυφάδας για την αντιμετώπιση των αναγκών των

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, θα προσλάβει προσωπικό με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών.

Aναλυτικότερα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ελλείψει αυτών ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 15

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ελλείψει αυτών ΔΕ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 15

ΔΕ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 15

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα 9-9-2013

μέχρι Πέμπτη 12-9-2013 και ώρες 07.30-14.00 στα γραφεία του ΚΑΠΠΑ του Δήμου

Γλυφάδας Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Γλυφάδα , 2ος όροφος

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία )

Επικυρωμένο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου- απολυτήριου τίτλου σπουδών

Τσακίρης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος

Πληροφορίες:

Γουναρίδης Αναστάσιος

Ελευθεριάδου Μαρία

Τηλέφωνο:210-9602130

fax:210-9637550

αφήστε ένα σχόλιο


επτά − 2 =