ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 18η Μαρτίου, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για : 

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 11.193,01€ στην εταιρεία Γ. Μπιρμπιλόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.Ε., για την εκτέλεση της με αριθμ. 4980/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

2. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 59.655,00 €, που αφορά την «Προμήθεια φωτοβολταϊκών (φ-β) συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συναφείς υπηρεσίες σε σχολεία του Δήμου».

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 €, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ειδικός καθαρισμός graffiti».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 €, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες δημιουργικού διαφόρων εντύπων».

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.700,00 €, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού και εργαλειακού εξοπλισμού» ενδεικτικού πρ/σμού 23.700,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.800,00 €, που αφορά την «Προμήθεια τριών (3) λιτρομετρητών πετρελαίου».

7. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 537,51€ (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

8. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 525,21€ (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Μπρούμα για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

9. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 956,94€ (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου .

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 838,86€ (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Σπύρου Μακρυδάκη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου .

11. Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

αφήστε ένα σχόλιο


5 − τρία =