ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 12η Μαρτίου, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Υποβολή Λογαριασμού Διαχείρισης Δήμου οικ. έτους 2012 προς σύνταξη σχετικής Έκθεσης για τον έλεγχο του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.

2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση δαπάνης έκδοσης κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τις ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση δαπάνης έκδοσης κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τις ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους κλητήρα του Δήμου.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 18.450,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Περί εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γλυφάδας».

5. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 788,43 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Γεωργίου Ζωχιού για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

6. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.152,51 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

7. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 354,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

8. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 1.688,51 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Χρυσόγονου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


6 + επτά =