ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 31η Ιανουαρίου, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητή σουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών χορών «ΛΥΓΚΙΣΤΕΣ» κατόπιν της από 9.4.2008 αγωγής του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

2. Έγκριση της με αρ. 242/2014 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

3. Έγκριση της με αρ. 243/2014 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

4. Έγκριση της με αρ. 367/2014 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση στη δικηγόρο κ. Παναγιώτα Δάρα.

5. Έγκριση της με αρ. 368/2014 απόφασης Δημάρχου για ανάθεση στο δικηγόρο κ. Νικόλαο Μπρούμα.

6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

7. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

8. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

9. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

12. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

13. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Μπρούμα.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

15. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Διατσέγκου.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Ζωχιό.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Παππά.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


4 × = δώδεκα