ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 18η Δεκέμβρη, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» συνολικής, κατά τον πρ/σμό της (124/2013) μελέτης, δαπάνης 521.335,48 € (συμ/νου ΦΠΑ).

2. Παραλαβή μελέτης «Στατική μελέτη επέκτασης στο 16ο δημοτικό σχολείο» (μελ. 12/2012).

3. Πρόταση συντήρησης τμημάτων οδικού δικτύου για αποδοχή χρηματοδότησης.

4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου του Δήμου.

6. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των 5/2013, 81/2013, 131/2013, 150/2013 και 251/2013 προηγούμενων αποφάσεων για έγκριση δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.000,00 € (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων) , που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

9. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.200,00 € (πλέον ΦΠΑ) για πληρωμή τέλους σύνδεσης του ΔΑΚ με την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

10. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 685,11 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου Αθηνών κ. Ελένης Διατσέγκου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

11. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 4.779,16 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Πινάτση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 354,24 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρίας Φιλοπούλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


9 + οκτώ =