ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τουΔήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 6η Μαΐου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Εισηγητική έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

2.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αρ. 82/2015 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 752.148,60 €, προς αποπληρωμή των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δήμου σε τρίτους από παρελθόντα οικονομικά έτη, για δαπάνες μη ειδικά κατονομαζόμενες.

3.    Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «Αποτύπωση οδού Σοφίας, οδού Λαζαράκη από Αγ. Μεταξά έως Ζησιμοπούλου και Κόμβου Γούναρη και Όλγας», σύμφωνα με το αρ. 37, παρ. 1 του Ν. 3316/2005.

4.    Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «Συντηρήσεις Οδών», αρ. μελ. 41/2011.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου στο κολυμβητήριο (ΔΑΚ)».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Καταγραφή, Βελτιστοποίηση και Εξοικονόμηση Ενέργειας για το Δημοτικό Φωτισμό».

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Υπηρεσίες ψεκασμού Περιβάλλοντος».

8.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».

9.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

10.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 329,64 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

11.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 504,92 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αριστείδη Καραμπασιάδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

12.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1367/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Αβαρκιώτη Δημήτριο.

13.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1366/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Αβαρκιώτη Δημήτριο.

14.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1364/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

15.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1363/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

16.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1362/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

17.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1361/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

18.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1360/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

19.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1359/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

20.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1358/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

21.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1365/2015 Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο κ. Καραμπασιάδη Αριστείδη.

22.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

23.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

24.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Θεοχάρη Γυφτάκη.

25.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

26.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά.

27.    Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


× οκτώ = 56