ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15

στις 4 Δεκέμβρη, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2013.

2. Αναμόρφωση Πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2013

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ , που αφορά την παροχή υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο ”Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων διαφόρων κτιρίων”.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 14.993,70 ευρώ , που αφορά την ”Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό”.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ , που αφορά την ”Προμήθεια oργάνων παιδικών χαρών”.

6. Συμπλήρωση της 582/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

α/α Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


× επτά = 14