ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση , που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 28η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Ονομασία του τριγώνου που περικλείεται από τις οδούς Α.Παπανδρέου, Α.Λαζαράκη και Αγγ.Μεταξά.

2. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ καθώς και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κατά κύριο λόγο ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ –(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)¨που βρίσκεται στην οδό Τυρταίου αρ. 37 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Μαλτέζου του Κων/νου.(από αναβολή)

3. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση ή μη Προέγκρισης για την ίδρυση¨ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ¨, σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Λιβύης αρ. 6 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Παναγιώτας ΖΔΡΑΒΟΥ του Αρίστιππου.(από αναβολή)

4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την ίδρυση ¨ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ)¨, που βρίσκεται στην οδό Σ. Καράγιωργα αρ. 5 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ¨ΜΠΕΙΚΕΡΥ(BAKERY)ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.¨

5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κομμωτήριο – περιποίηση χεριών και ποδιών)», σε ισόγειο χώρο στην οδό Γούναρη αρ. 120 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Ευστράτιου ΚΟΝΤΟΥ του Ιγνατίου

6. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κομμωτήριο – περιποίηση χεριών και ποδιών)», σε ισόγειο χώρο στην οδό Α. Μεταξά αρ. 39 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Τιμόκλειας ΚΑΛΝΤΖΑΚΟΥ του Γεωργίου.

7. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη Προέγκρισης για την λειτουργία «ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (κουρείο)», σε ισόγειο χώρο στην οδό Κριμαίας αρ.54 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου ΓΡΙΤΖΑΛΗ του Αναστασίου.

8. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος αρ.1 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.»

9. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που βρίσκεται στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ.2 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «FROZEN YOGURT ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.»

10. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για τη λειτουργία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», που βρίσκεται στην οδό Γούναρη αρ.80 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Ευστρατίας ΠΑΛΑΝΤΖΑ του Κωνσταντίνου

11. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας (ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ.48 του Δήμου μας, με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΑΛΗ» ιδιοκτησίας του κ. Νικολάου ΦΛΟΚΑΛΗ του Αθανασίου

12. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδια φέροντος, που λειτουργεί ως «επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της ¨ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΠΑΡ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ο.Ε.¨ στην συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος αρ. 81 & Δούσμανη αρ. 3 του Δήμου μας

13. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για διάστημα τριών ετών για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής» ιδιοκτησίας της ¨ΛΑΤΣΑΣ – ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ – ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Ο.Ε.¨ στην οδό Γούναρη αρ. 68 του Δήμου μας

14. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014 για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» ιδιοκτησίας του κ. Μήνα – Χρήστου ΔΙΑΠΟΥΛΗ του Αριστείδη στην οδό Γούναρη αρ. 70 του Δήμου μας

15. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων» έτους 2014,για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ–ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας της ¨ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨ στην οδό Γούναρη αρ. 33 του Δήμου μας

16. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας (ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Α. Μεταξά αρ.6 του Δήμου μας, με διακριτικό τίτλο «LA TAZZA», ιδιοκτησίας της «Α. ΝΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Αλέξανδρο ΝΑΤΣΟ του Θεοδώρου

17. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας (ανανέωση) λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην οδό Ελ. Ανθρώπου αρ.3 του Δήμου μας, με διακριτικό τίτλο «WENGE», ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Πέτρο ΜΠΑΤΣΗ του Χριστόφορου

18. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2014, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 8 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Τίνας ΚΟΝΙΔΟΥ του Βασιλείου

ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


έξι + = 15