ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του πρ/σμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2014.

 

2. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίου διαρκούς χρήσης προς τοποθέτηση των οστών όσων δημοτών μας ενταφιάστηκαν σε άλλα κοιμητήρια λόγω αδυναμίας λειτουργίας του υπάρχοντος κοιμητηρίου Γλυφάδας για το χρονικό διάστημα από 18/8/2011 έως 25/5/2012.

3. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς στο ΚΑΠΠΑ του Δήμου Γλυφάδας από τον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ. ΚΡΑΤΑΙΟΣ».

4. Ορισμός εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Τ.Α.) στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ευεργετικές πολιτικές απασχόλησης» «Βοήθεια στο σπίτι» και Κ.Δ.Α.Π.

5. Έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Γλυφάδας και Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» συνολικού πρ/σμού 700.000,00 €.

6. Επί αιτήματος της κ. Αλεξανδροπούλου Ελένης – Ιωάννας, για παραχώρηση χώρου , για τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μηχανημάτων) στην πλατεία Εσπερίδων Γλυφάδας, για την εορτή του Πάσχα.

7. Επί αιτήματος της κ. Μυζήθρα Ιωάννα για καταβολή οφειλής της προς το Δήμο , σε δόσεις.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια τριών (3) λιτρομετρητών πετρελαίου».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια διαγνωστικού εγκεφάλου οχημάτων».

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων».

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων στην παραλία».

12. Χορήγηση αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , έτους 2014.

13. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.

Γλυφάδα,28.3.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


− 2 = έξι