ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  29η Δεκεμβρίου  2014,  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

Συμπλήρωση –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014 (απόφαση Ο.Ε.).
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2014 (απόφαση Ο.Ε.).
Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης αδειών για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων, ανά κατηγορία επαγγελμάτων για το έτος 2015 (απόφαση Ο.Ε.).
Έγκριση της με αρ.  65/2004 απόφασης του Δ.Σ. της  «ΓΚΟΛΦ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ MONOMETOXIKH ΔHMOTIKH A.E.»  , που αφορά “Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015”.
Πρόταση για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Δήμο μας οικ. έτους 2015.
Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αρ. 26 και 99/2014 προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2014, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 7η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Αποδοχή χρηματικού ποσού   80.985,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την 9η και 10η κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Αποδοχή χρηματικού ποσού 103.299,30 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από  κατανομή Νοεμβρίου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3756/2009-53 Α΄για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Έγκριση παρατάσεως για το έργο “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια ” στα πλαίσιο της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, αρ. μελ. 124/2013, πρ/σμού 521.335,48 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ).
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους , ως μέλη της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.
Επί αίτησης κ. Γ. Λαζάρου για κοπή δένδρου.
Επί αίτησης κ. Δ. Πασχαλίδη για κοπή δένδρων.
Επί αίτησης κ. Δ. Δραγώτη για κοπή δένδρου.
Επί αίτησης κ. Γ. Ματθέ για κοπή δένδρου.
Επί αίτησης κ. Μ. Ρολίτη για κοπή δένδρου.
Επί αίτησης κ. Μ. Παλαιολόγου  για κοπή δένδρου.
Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ” (αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου) .
Γλυφάδα,24.12.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


πέντε − 5 =