ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,την  10η Δεκεμβρίου  2014,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :

1.    Επικύρωση των πρακτικών της με αρ. 33 και 34 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(εκτυπωμένα αντίγραφα θα βρίσκονται στο Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου)

2.    Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του πρ/σμού. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

3.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή μισθωτές περιπτέρων θυμάτων πολέμου εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2015.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5.    Έγκριση του από 1/8/2014 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης 3ων Δήμων που αφορά : α) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και του Ισολογισμού χρήσης 2012, β) Έγκριση Οικονομικού πρ/σμού επόμενης χρήσης 2013, γ) Ορισμό ελεγκτών χρήσης 2013 και αμοιβή τους.

6.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γλυφάδας στη διαδικασία προεπιλογής έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 (Βάσει της εγκυκλίου 51020/ΕΥΘΥ/1153, ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/Υπ. Αναπτ. & Αντ/τας ΑΔΑ¨ΩΨΦΦΦ-306),

7.    Λήψη απόφασης για επιχορήγηση – οικονομική ενίσχυση του συλλόγου εργαζομένων του Δήμου για την πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των εργαζομένων του Δήμου μας.

8.    Λήψη απόφασης για αποδοχή, χρηματικού ποσού 85.797,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ κατανομή 2014) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

9.    Λήψη απόφασης για αποδοχή, χρηματικού ποσού 85.797,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ κατανομή 2014) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

10.    Λήψη απόφασης για κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 85.797,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ κατανομή 2014) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

11.    Λήψη απόφασης για κατανομή και διάθεση (ψήφιση) χρηματικού ποσού 85.797,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ’ κατανομή 2014) των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

12.    Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 40.518,66 ευρώ που αντιστοιχεί στον Δήμο μας από Κ.Α.Π. έτους 2014 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων περιόδου Μαΐου – Αυγούστου 2014.

13.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.300,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία έτους 2014 για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας) και καθορισμός της δράσης πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικού στα πλαίσια εθελοντικών δράσεων».

15.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή καρπών από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

16.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών ειδών αρχειοθέτησης γραφείου».

17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συναφής συντήρηση ηχητικών συστημάτων».

18.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού συστήματος ολικής κατάκλισης στο λεβητοστάσιο του κλειστού γηπέδου ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

19.    Λήψη απόφασης για εκλογή τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.).

20.    Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος στην ανάκληση αδείας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε προσδιορισμένη θέση στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

21.    Ορισμός μελών για την σύνθεση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, κατά το άρθρο 11 του Ν. 4624/2014.

22.    Λήψη απόφασης περί επαναβεβαίωση ονομασίας οδού Λαρίσης στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας.

23.    Λήψη απόφασης επί των από 17.11.2014 και 21.11.204 πρακτικών της Επιτροπής με αντικείμενο γνωμάτευση περί παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αανπηρία.

24.    Επί αιτήματος της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη, για παραχώρηση χώρου του Δήμου, για εγκατάσταση παιχνιδιών Λούνα Παρκ, θεματικών σπιτιών, ψυχαγωγικών παιχνιδιών, κ.λ.π. τη χρονική περίοδο από 12/12/2014 έως 11/1/2015.

25.    Επί αιτήματος του κ. ΠΙΤΣΙΝΕΛΛΗ ΣΠΥΡΟΥ, για εγκατάσταση χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών, στην πλατεία Β. Κατράκη Γλυφάδας,  τη χρονική περίοδο από 12/12/2014 έως 20/1/2015.

26.    Επί αιτήματος της κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ, για παραχώρηση χώρου, για εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου χωριού, παγοδρομίου, καρουσέλ και μηχανημάτων για μικρά παιδιά, στην πλατεία Β. Κατράκη Γλυφάδας, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 6/3/2015.

27.    Επί αιτήματος της κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ, για παραχώρηση χώρου, για τοποθέτηση κερματοφόρων παιχνιδιών και παιχνιδιών για μικρά παιδιά, στην πλατεία Εσπερίδων Γλυφάδας, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 6/3/2015.

28.    Επί αιτήματος της κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ, για παραχώρηση χώρου, για τοποθέτηση παγοδρομίου, καρουσέλ, κερματοφόρων παιχνιδιών και παιχνιδιών για μικρά παιδιά, στον χώρο ανάμεσα του μπάσκετ και του κολυμβητηρίου Γλυφάδας, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 7/3/2015.

29.    Επί αιτήματος της εταιρείας «NEVERLANDS GAMES» νομίμως εκπροσωπούμενη, για παραχώρηση χώρου, για την εγκατάσταση ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού, και πολλών παιχνιδιών, τη χρονική περίοδο, από 12/12/2014 έως 20 με 30/1/2015.

30.    Επί αιτήματος του κ. ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ, για παραχώρηση χώρου, για εγκατάσταση και λειτουργία κερματοφόρων παιχνιδιών, στην πλατεία Εσπερίδων Γλυφάδας, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 5/1/2015.

31.    Επί αιτήματος της κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, του Δήμου μας για εγκατάσταση και λειτουργία υπαίθριων παιδικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 15/1/2015.

32.    Επί αιτήματος της κ. ΧΕΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, για παραχώρηση χώρου, για τοποθέτηση μηχανικών-ηλεκτρομηχανικών-κερματοφόρων παιχνιδιών, στην πλατεία Εσπερίδων Γλυφάδας, τη χρονική περίοδο, από 15/12/2014 έως 8/1/2015.

33.    Επί αιτήματος κοπής δέντρου.

34.    Επί αιτήματος κοπής δέντρου.

Γλυφάδα,06.12.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


6 + = δέκα