ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 12η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων»

2. Διαγραφή χρέους από πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου και πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου του κ. ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Γεωργίου.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.218,62 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά : «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821», έτους 2014.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».

5. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και κατάργηση δίκης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ποσού 910,00 €.

7. Έγκριση μελέτης που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών & Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ‘Ματθαίος Λιούγκας’ Δήμου Γλυφάδας» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ΦΠΑ

8. Λήψη απόφασης για ανανέωση της συνδρομής και τροποποίηση της σύμβασης με ΄΄ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ΄΄ λόγω αύξησης της χρήσης κατά δύο (2).

9. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μαρινών, παιδικών χαρών και γενικά κοινόχρηστων χώρων».

10. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

11. Καθορισμός θέσης στάθμευσης

Γλυφάδα,7.3.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άννα – Φωτεινή Σάκκου

αφήστε ένα σχόλιο


− 3 = πέντε