ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22.7.15)

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  22α  Ioυλίου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

2. Συμπλήρωση – τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

3. Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2015.

4. ΄Εγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ έτους 2015.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού του Ν.Π. «ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2015.

6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων-πρακτικών της συνεδριάσεως στις 29/12/2014 της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά αμφισβητήσεων του Δήμου έτους 2014.

7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας αποτελούμενης από 3 δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωματικούς τους, για την προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού Πύργου.

8.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αποτελούμενης από 3 δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωματικούς τους, για την προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού Πύργου.

9. Σύνταξη κανονιστικής απόφασης και αναθεώρηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

10. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

11. Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου της πλατείας Νέας Ευρυάλης.

12. Σηματοδότηση οδού Γυθείου.

13. Σηματοδότηση οδού Σύμης.

14. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης.

 
Γλυφάδα,17.7.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

αφήστε ένα σχόλιο


3 + = επτά