Ο νέος νόμος Πλεύρη για το ΕΣΥ: Θα γίνονται και απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

Το κόστος θα το καλύπτουν ο ΕΟΠΠΥ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους

Ίσως η Ελλάδα να είναι η µοναδική ευρωπαϊκή χώρα η αντιπολίτευση της οποίας αδυνατεί να αντιληφθεί µε ποιον τρόπο είναι δυνατόν να λειτουργούν απογευµατινά χειρουργεία στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ µε ιδιωτικές αµοιβές για τους απασχολούµενους σε αυτά γιατρούς και νοσηλευτές, χωρίς, όµως, σε καµία περίπτωσηνα οδηγείται το ίδιο το δηµόσιο σύστηµα στην ιδιωτικοποίηση.

Σύµφωνα µε όσα αποκαλύπτουν τα «Π», τόσο ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) όσο και άλλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι οι φορείς που θα κληθούν διά νόµου να καλύπτουν το κόστος διενέργειας των απογευµατινών χειρουργικών επεµβάσεων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ της χώρας µας.

789

Έτσι, καµία µορφή ιδιωτικοποίησης του δηµόσιου συστήµατος Υγείας, αλλά και καµία περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση για τους ασφαλισµένους χειρουργικούς ασθενείς δεν πρόκειται να προκληθεί από την εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, τις οποίες προωθεί ήδη ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στη Βουλή. Με αυτές τις διατάξεις, το υγειονοµικό προσωπικό των απογευµατινών χειρουργείων θα αµείβεται και τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ θα εισπράττουν επιπρόσθετα έσοδα από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, οι οποίες θα συνεργάζονται µε το σύστηµα.

Τι θα γίνει με το φαινόµενο της µεταφοράς χειρουργικών επεµβάσεων στην απογευµατινή βάρδια

Την ίδια στιγµή, ο κ. Πλεύρης µελετά συγκεκριµένους τρόπους προκειµένου να νοµοθετηθεί επίσης µε το ίδιο νοµοσχέδιο, η µέριµνα ώστε να µην παρατηρείται το φαινόµενο της µεταφοράς χειρουργικών επεµβάσεων στην απογευµατινή βάρδια των νοσοκοµείων του ΕΣΥ, φαινόµενο το οποίο θα µπορούσε να ανατρέψει όλη τη µεταρρυθµιστική φιλοσοφία των εν λόγω νοµοθετικών διατάξεων που προωθούνται.

Βασική ιδέα της µέριµνας για την ορθή λειτουργία των απογευµατινών χειρουργείων θα είναι η υποχρέωση των ιδρυµάτων και των εµπλεκόµενων χειρουργών να εξαντλούν µέχρι τον τελευταίο ασθενή τις πρωινές λίστες των χειρουργείων, προκειµένου να δίδεται το δικαίωµα διενέργειας απογευµατινών χειρουργείων.

Η µεταφορά µε δόλο χειρουργείων για το απόγευµα στο ΕΣΥ θα τιµωρείται αυστηρά, ακόµα και µε αφαίρεση του δικαιώµατος διενέργειας απογευµατινών χειρουργείων για τους γιατρούς οι οποίοι ενδεχοµένως δεν τηρούν τον νόµο. Ανάλογες διοικητικές κυρώσεις θα προβλέπονται επίσης για την ίδια τη διοίκηση των ιδρυµάτων στα οποία θα εντοπίζονται ενδεχοµένως περιπτώσεις παράνοµης µεταφοράς χειρουργικών επεµβάσεων.

Οι βασικοί στόχοι του υπουργείου Υγείας

Σους βασικούς στόχους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας σχετικά µε τη λειτουργία απογευµατινών χειρουργείων είναι τόσο η επιτάχυνση των ροών των ασφαλισµένων χειρουργικών ασθενών, οι οποίοι αναµένουν στις σχετικές πρωινές λίστες των ιδρυµάτων, όσο και η κατά το δυνατόν ουσιαστική ενίσχυση του µηνιαίου εισοδήµατος των γιατρών, των νοσηλευτών και του λοιπού παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού που θα συµµετέχει στη διενέργεια των απογευµατινών χειρουργείων, αλλά και των ιδίων εσόδων των νοσοκοµείων του ΕΣΥ.

Σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές των «Π», στις πρώτες σκέψεις του κ. Πλεύρη είναι το σώµα των νοµοθετικών διατάξεων που θα αφορούν το σύνολο των λεπτοµερειών για τη θέσπιση και διενέργεια των απογευµατινών χειρουργείων να ενσωµατωθεί στο µεγάλο νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ.

 

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, µελετά τις διατάξεις για την εφαρµογή του νέου νόµου

Η χρονική συγκυρία στην οποία ο κ. Πλεύρης και η κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να προωθήσουν τον θεσµό της λειτουργίας των απογευµατινών χειρουργείων είναι κρίσιµη, καθώς χιλιάδες είναι οι εν αναµονή χειρουργικές επεµβάσεις στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, οι οποίες έχουν καθυστερήσει να πραγµατοποιηθούν εξαιτίας της µετατροπής του ήµισυ της δυναµικότητας των ιδρυµάτων σε νοσοκοµεία για την αποκλειστική νοσηλεία και την αντιµετώπιση ασθενών µε COVID-19. Υπενθυµίζεται ότι ο ίδιος ο κ. Πλεύρης έχει ανακοινώσει ότι µέχρι τις 15 Μαρτίου όλα τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ θα έχουν επανέλθει πλήρως στην προ πανδηµίας κανονική λειτουργία τους.

Τέλος, σύµφωνα µε όσα έχει τονίσει πρόσφατα ο ίδιος ο κ. Πλεύρης, «σε συνεργασία µε την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα, αυτό που εξετάζουµε είναι στα απογευµατινά χειρουργεία να µπορούν να αυξάνουν τον µισθό τους οι γιατροί του ΕΣΥ. Αρα, αν ξεκινήσουµε από τη βάση ότι θα υπάρχουν και απογευµατινά χειρουργεία, που αυτήν τη στιγµή δεν λειτουργούν, και οι γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ θα µπορούν να έχουν και αµοιβές. ∆ίνουµε δυνατότητα µε όρους και ιδιωτικούς να αυξάνεται το εισόδηµα».

αφήστε ένα σχόλιο


πέντε × 2 =