Ο ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΔΡΙΑ”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (Ε.Ι.Υ.), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) του Υπουργείου Υγείας, διεξάγει το έργο: “ΥΔΡΙΑ: Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση” . Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ αποσκοπεί στην αποτύπωση της κατάστασης υγείας, των διατροφικών επιλογών και των συνηθειών διαβίωσης του πληθυσμού στην Ελλάδα με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών προαγωγής και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Στις 17 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων, η οποία στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή αντιπροσωπευτικού δείγματος 4.000 ατόμων από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και οι στόχοι του να γίνουν ευρέως γνωστά, ώστε να ανταποκριθούν θετικά όσα άτομα προσκαλούνται να λάβουν μέρος.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, διεξάγεται επιτόπια συλλογή δεδομένων και στο Δήμο Γλυφάδας, συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Ιατρείο από τη Δευτέρα 13/01/14 έως την Παρασκευή 17/01/14.

Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ βασίζεται στα πρότυπα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας (European Health Examination Survey,www.ehes.info) και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την προκαταρκτική φάση του προγράμματος την περίοδο 2009-2011 (www.hhf-greece.gr/ehes_GR.html). Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ έχει λάβει στήριξη μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Υπουργείο Υγείας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


ένα + = 10