ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για την περίοδο 2013 – 2014, παρουσιάζονται οι προσωρινοί πίνακες επιλέξιμων Δομών ανά Νομό, για τη φιλοξενία σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – με Αναπηρία) Κ.Δ.Α.Π. – μεΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, στόχος της Δράσης είναι η αύξηση των δυνατοτήτων της απασχόλησης και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται

 

1. Δομές

 

Δομές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως:

 

– Βρεφικοί Σταθμοί

 

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

 

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

 

– Παιδικοί Σταθμοί

 

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), και

 

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – μεΑ).

Οι ως άνω Δομές, κατά την υποβολή της αίτησης φορέων, δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:

– Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών.

– Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

2. Μητέρες

Γυναίκες, που είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και

– μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Πηγή: epoli.

αφήστε ένα σχόλιο


επτά − = 5