ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ασφυκτική κατάσταση έχει διαµορφωθεί λόγω της έντασης του µεταναστευτικού προβλήµατος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 2.540 άτοµα πέρασαν στα ελληνικά νησιά τον Ιανουάριο του 2020

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, ήρθαν σε επικοινωνία µε αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίοι επισήµαναν ότι ο διάλογος µε την κυβέρνηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί, δίνοντας παράλληλα έµφαση στην άµεση αποσυµφόρηση των νησιών από τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες. «Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να διακοπούν οι συνοµιλίες µε τους κυβερνώντες», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Αρης Χατζηκοµνηνός, επισηµαίνοντας ότι «πριν φτάσουµε στη συζήτηση για τις δοµές φιλοξενίας, πρέπει η κυβέρνηση να τηρήσει τους τρεις πυλώνες που έχει θέσει για το Μεταναστευτικό. Πρώτον, τη φύλαξη των συνόρων. ∆εύτερον, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Τρίτον, την αύξηση των επιστροφών προς την Τουρκία και όχι τη διοχέτευση των αλλοδαπών στην ενδοχώρα». «Αυτό που τραβάµε εµείς να µην το τραβήξει και ολόκληρη η πατρίδα µας» πρόσθεσε, τονίζοντας τη διαφωνία του µε το µέτρο της επίταξης

Από την πλευρά του, ο δήµαρχος ∆υτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, ανέφερε ότι «η έκταση που ανακοινώθηκε ότι επιτάσσεται βρίσκεται στα όρια του ∆ήµου ∆υτικής Λέσβου. Θα προχωρήσουµε σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για να αποτραπεί η κατασκευή της νέας δοµής στην επιταγµένη περιοχή στη θέση “Καβακλί” Μανταµάδου. Εχουµε πάρει απόφαση στο δηµοτικό µας συµβούλιο και δεν δεχόµαστε τη δηµιουργία νέας δοµής στη Λέσβο» κατέληξε, ενώ ο δήµαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, σηµείωσε ότι «µόνο µε µαζικές επιστροφές αντιµετωπίζεται το πρόβληµα». «Στη Μόρια ζουν 30.000 µετανάστες υπό άθλιες συνθήκες. Ο δήµος δεν έχει τις υποδοµές να αντεπεξέλθει σε τέτοια βάρη. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας επιδεινώνονται καθηµερινά. Ούτε κλειστό κέντρο ούτε αντέχουµε άλλο αυτήν την αθλιότητα», υπογράµµισε.

Επίσης και ο δήµαρχος Χίου, Σταµάτης Κάρµαντζης, επισήμανε  ότι «σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να σταµατήσουµε τον διάλογο µε την κυβέρνηση. Κάθε µέρα που περνά είναι εις βάρος µας όσο δεν βρίσκεται ουσιαστική λύση. Εµείς διεκδικούµε το αυτονόητο: ηρεµία και κανονικότητα». «Η επίταξη και τα σχέδια για νέους καταυλισµούς στο νησί µας έχουν ήδη τα αντίθετα αποτελέσµατα», πρόσθεσε και κατέληξε: «Αν τώρα δεν αναληφθούν πρακτικά µέτρα από την κυβέρνηση, όπως οι µαζικές επιστροφές µεταναστών, τότε σε λίγους µήνες τα πράγµατα θα γίνουν χειρότερα».

Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Λέρου, Μιχάλης Κόλιας, έκανε γνωστό  ότι «το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πήρε οµόφωνη απόφαση, µε την οποία εκφράσαµε την αντίθεσή µας στην επέκταση της υπάρχουσας δοµής». «Ο αριθµός των προσφύγων είναι απόλυτα δυσανάλογος µε τον µόνιµο πληθυσµό. Η συγκεκριµένη τοποθεσία που επιτάχθηκε βρίσκεται κοντά στο Ψυχιατρείο Λέρου. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στη συνύπαρξη αυτών των οµάδων. Επιµένουµε σε ένα κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης των 800 ατόµων, όπως και είχαµε δεχθεί», εξήγησε.

 

αφήστε ένα σχόλιο


× τρία = 21