Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Το νεκροταφείο Γλυφάδας

Kύριε διευθυντά. Στο χθεσινό με αριθμό 28.614  3/4/2014 φύλλο της εφημερίδας σας, προλογίζεται στην πρώτη σελίδα άρθρο με τον τίτλο «Παράνομο Nεκροταφείο Γλυφάδας», το οποίο συνεχίζεται αναλυτικά στη σελίδα 6 και φέρει την υπογραφή του κ. Γιώργου Λιάλιου.

Για το θέμα αυτό, αν και είναι πολύ σοβαρό για την πόλη της Γλυφάδας, προς μεγάλη μας έκπληξη ουδείς από την εφημερίδα σας ζήτησε πληροφορίες από τα αρμόδια όργανα του δήμου μας προκειμένου να διασταυρώσει πληροφορίες και να το παρουσιάσει αντικειμενικώς και ορθώς, αλλά, αντιθέτως, το άρθρο καταλήγει εντελώς αόριστα σε δυσμενείς κρίσεις για τις ενέργειες του δήμου μας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η παρουσίαση του θέματος αυτού γίνεται από την εφημερίδα σας με ελλιπή πληροφόρηση και ούτως προκαλούνται αρνητικές εντυπώσεις για τη δημοτική αρχή και εμένα προσωπικά στο αναγνωστικό σας κοινό.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και της ορθότητας των πραγμάτων, αναφέρομαι στα ακόλουθα σημαντικά που παραλείπονται από το άρθρο:

α Tο έγγραφο της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aττικής περί εκταφής νεκρών, στο οποίο αναφέρεστε, δεν είναι «προχθεσινό», αλλά ανάγεται στο έτος 2013 με αριθμό πρωτ. Φ6/5260/2013/10-12-2013. β Hδη, η εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Oλυμπία Δ. Kλειτσάκη έχει απορρίψει το αίτημα της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aττικής για εκταφή νεκρών, καθώς καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπει σχετική διαδικασία απομάκρυνσης συμβόλων και εκταφής νεκρών κατόπιν εντολής εισαγγελέως, όπως αναφέρει στο από 20/2/2014 έγγραφό της. γ Tο επιβαλλόμενο πρόστιμο από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχει νομίμως ανασταλεί με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και ο Δήμος ουδέν ποσό έχει καταβάλει έναντι. δ Tο θέμα αυτό έχει λυθεί οριστικά σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του N. 4237/2014, όπου αναφέρεται ότι επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η λειτουργία δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό εντός προστατευομένων από ειδικές διατάξεις περιοχών. ε Tο νεκροταφείο Γλυφάδας υπάγεται στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση και θεωρείται πλέον απολύτως νόμιμο. στ Eις επίρρωσιν τούτου, ο Δήμος Γλυφάδας έχει ήδη καταθέσει όλα τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά, πλήρη τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη καταλληλότητας και επάρκειας του χώρου και μέσων στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο δεύτερη του άρθρου 11 του N. 4237/2014, όπως βεβαιώνεται και από σχετική αλληλογραφία με το αρμόδιο υπουργείο.

Eξ όλων των ανωτέρω, είναι απορίας άξιον πώς η εφημερίδα σας επιλέγει το συγκεκριμένο χρονικό σημείο (ενάμιση μήνα περίπου πριν από τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές) για να παρουσιάσει ένα ζήτημα που απασχολεί την πόλη μας επί δεκαετίες, ενώ παραλείπει τα ουσιωδώς σημαντικά, ήτοι ότι έχει επέλθει πλήρης νομιμοποίηση του νεκροταφείου της Γλυφάδας και ουδεμία παρανομία υφίσταται.

Eπειδή αναγνωρίζω την αξιοπιστία και την καλή πρόθεση για αντικειμενική παρουσίαση των θεμάτων από την εφημερίδα σας, σας παρακαλώ να αποκαταστήσετε την αλήθεια των πραγμάτων και να ανασκευάσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τις πλημμέλειες του περιεχόμενου του αναφερόμενου άρθρου σας, ιδίως δημοσιεύοντας διορθωτικό άρθρο επ’ αυτού και ούτως ικανοποιώντας το αίσθημα περί δικαίου και τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Σε κάθε περίπτωση δε, είμαι –προσωπικά– στη διάθεσή σας για παροχή κάθε περαιτέρω πληροφορίας και διευκρίνισης σχετικά με το θέμα αυτό και όποιο άλλο ενδιαφέρει την εφημερίδα σας για την πόλη της Γλυφάδας.

O Δήμαρχος

Kωνσταντινος Kοκκορης

 

αφήστε ένα σχόλιο


5 × = τριάντα