Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Η πρόσφατη καταστροφική νεροποντή, στις 22/2/13, έφερε ξανά στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα των πλημμυρών που αντιμετωπίζει όλο το λεκανοπέδιο, αλλά και η πόλη μας. Μπορεί να μην ήμασταν στο μάτι του κυκλώνα, γιατί η βροχόπτωση σε μας ήταν μικρότερης έντασης σε σχέση με άλλες περιοχές, εντούτοις για άλλη μια φορά οι δρόμοι έγιναν χείμαρροι, λάσπη και άλλα υλικά μεταφέρθηκαν σε πολλά σημεία, η Δ. Παύλου έγινε λίμνη και αρκετά σπίτια, κυρίως τα χτισμένα στα παλιά ρέματα, πλημμύρισαν. Μπορεί ο κ. Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι ο μηχανισμός του Δήμου αντιμετώπισε επαρκώς τα φαινόμενα και πράγματι έγινε προσπάθεια, το πρόβλημα όμως είναι τεράστιο και η λύση απαιτεί συγκεκριμένο προγραμματισμό έργων, επαρκή και έγκαιρη συντήρηση του δικτύου, μέτρα πρόληψης για τα φερτά υλικά κ.α. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ο καθαρισμός των φρεατίων να γίνεται Ιανουάριο – Φεβρουάριο αντί την περίοδο Σεπτέμβριου – Οκτωβρίου, πριν αρχίσουν δηλαδή οι βροχές και να είναι ικανοποιημένη η Δημοτική Αρχή.

Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην πόλη μας από την άποψη της αντιπλημμυρικής θωράκισής της;

Τα οκτώ μικρότερα ρέματα που κατέληγαν σε τέσσερα μεγαλύτερα, μπαζώθηκαν και οικοδομήθηκαν. Παρέμεινε μόνο ένα τμήμα του ρέματος της Ν. Ευρυάλης στα όρια με το Ελληνικό και ένα τμήμα του Λυκορέματος στα όρια με τη Βούλα, τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί, έχουν αυθαίρετα μπαζωθεί σε μεγάλο βαθμό και έχει ελαχιστοποιηθεί ή κοίτη τους. Τα νερά της βροχής που απορρέουν από τα 11.000 στρεμ. του βουνού, διέρχονται βασικά μέσα από τους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών (μπάζα, λάσπη, αντικείμενα κλπ), προστίθενται με αυτά της πόλης και ως τεράστιος όγκος δημιουργούν κινδύνους. Σε πολλούς δρόμους η απορροή καθυστερεί λόγω ελάχιστων κλίσεων, σε ορισμένες διασταυρώσεις μάλιστα, λόγω της συμβολής τους σε σχήμα ταφ, η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη και στους περισσότερους δυσκολεύει επιπλέον από τα φερτά υλικά, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα κα. Έτσι δημιουργούνται τα γνωστά πλημμυρικά φαινόμενα και οι καταστροφές.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, εκκρεμεί όμως η κατασκευή δύο μεγάλων συλλεκτηρίων αγωγών στην περιοχή της Βορειοδυτικής Τερψιθέας και στην περιοχή της Ν. Ευρυάλης μέχρι τα Δικηγορικά. Ως προς το δευτερεύον δίκτυο, που καλύπτει και τους περισσότερους δρόμους, το ποσοστό κατασκευής είναι πολύ χαμηλό, κοντά στο 10%. Αυτή η έλλειψη έχει ως αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνονται τα βρόχινα νερά σταδιακά και να συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Έτσι, όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, τα υπάρχοντα φρεάτια δεν επαρκούν για να παραλάβουν τον απορρέοντα όγκο ή δεν λειτουργούν λόγω υδραυλικών φαινομένων ή γιατί δεν έχουν καθαριστεί έγκαιρα.

Εμείς ως ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, τόσο στο Δημοτικό μας Πρόγραμμα, όσο και πρόσφατα ενόψει της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γλυφάδας, έχουμε επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης, οι οποίες συμπυκνωμένα είναι οι παρακάτω:

Ολική αναδάσωση του βουνού με ταυτόχρονη εφαρμογή προγράμματος πυροπροστασίας, ώστε να συγκρατείται ένα μεγάλο μέρος των ομβρίων υδάτων, πέρα φυσικά από την ανάσα που θα προσφέρει στην πόλη. Αυστηρή αστυνόμευση για την αυθαίρετη απόρριψη μπάζων και άλλων υλικών. Κατασκευαστή μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, στα σημεία των τυφλών πλέον λόγω οικοδόμησης ρεμάτων, που θα συγκρατούν επίσης μεγάλο όγκο ομβρίων και θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Κατασκευή, από την Περιφέρεια Αττικής, μέσα στα επόμενα δύο – τρία χρόνια, των δύο συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που προαναφέραμε, δηλαδή της Τερψιθέας και της Ν. Ευρυάλης. Παράλληλη εφαρμογή ενός προγράμματος κατασκευής του δευτερεύοντος δικτύου από το Δήμο Γλυφάδας και την Περιφέρεια Αττικής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεκαετίας. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων να επιδιωχθεί από τα δύο ΕΣΠΑ και τις δημόσιες επενδύσεις.

Διευθέτηση των δύο ρεμάτων της Ν. Ευρυάλης και του Λυκορέματος, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, την Περιφέρεια Αττικής και το αρμόδιο Υπουργείο. Ειδικά για το ρέμα της Ν. Ευρυάλης, υλοποίηση της δέσμευσης της πολιτείας για σύνδεσή του με τα έργα του πρώην αεροδρομίου, κυρίως ως προς τη διέξοδό του στη θάλασσα.

Τακτικός καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής, δύο φορές το χρόνο, μία το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) και μία τον Ιανουάριο, με έμφαση στα φρεάτια που δέχονται πολλά φερτά υλικά, πράγμα που σημαίνει προηγούμενη χαρτογράφησή τους. Χαρτογράφηση χρειάζεται να γίνει και στα επισφαλή σημεία (ρυμοτομικά ταφ, αλλαγές κλίσεων κλπ), ώστε να απαλλάσσονται από φερτά υλικά, τουλάχιστον μετά από μεγάλες βροχοπτώσεις. Είναι απαραίτητο να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική πράξη που να ορίζει στους ιδιώτες τι μέτρα να λαμβάνουν σε περίοδο βροχών για τα οικοδομικά υλικά, τα κλαδέματα και άλλα αντικείμενα που εναποθέτουν στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, ώστε να μην τα παρασύρουν τα όμβρια ύδατα μέχρι αυτά να χρησιμοποιηθούν ή απομακρυνθούν, με την πρόβλεψη προστίμων για τους παραβάτες.

Τις προτάσεις μας αυτές δεν τις επαναφέρουμε απλώς για να εκμεταλλευτούμε τα προβλήματα της νεροποντής μικροπολιτικά, αλλά για να συμβάλλουμε στη λύση τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε σταθερά να επιμένουμε και να ενεργούμε

 

Με εκτίμηση

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

 

αφήστε ένα σχόλιο


+ επτά = 12