ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΜΠΑΖΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ύστερα από  δημόσιες  παρεμβάσεις της δημοτικής μας κίνησης «Ανατροπή στη Γλυφάδα – Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία» και  κατοίκων της Τερψιθέας Γλυφάδας για επιχώσεις σε ζώνες προστασίας και σε ρέματα στον Υμηττό (περιοχή Αεροπορικής Βάσης ΕΤΗΜ) η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, με την οποία αναδεικνύονται η ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας της Α’ ζώνης του όρους  Υμηττού (Ζώνη Απόλυτης Προστασίας) καθώς και η ανάγκη συνολικής χωροθέτησης νέων διαδημοτικών κοιμητηρίων που έχουν ανάγκη ο δήμος μας και οι όμοροι με αυτόν  δήμοι σε χώρο εκτός της αναδασωτέας περιοχής του όρους Υμηττού.

Ακολούθως παραθέτουμε το κείμενο της ερώτησης:

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: “ Επίχωση ρέματος στην περιοχή της αεροπορικής βάσης Γλυφάδας στον Υμηττό – ίδρυση και λειτουργία κοιμητηρίου εντός της βάσης ”

 

Στο βορειοανατολικό άκρο της οικιστικής περιοχής της Άνω Γλυφάδας (Τερψιθέα) επί του όρους Υμηττού και εντός των ορίων της Α’ & Β’ ζώνης προστασίας του υφίσταται αεροπορική βάση η οποία καταλαμβάνει έκταση αρκετών εκατοντάδων στρεμμάτων. Εκτιμάται ότι με βάση το τρέχον αυστηρότερο καθεστώς προστασίας του Υμηττού (Φ.Ε.Κ. 187/Δ/16.6.2011) το μεγαλύτερο τμήμα της βάσης βρίσκεται εντός των ορίων της Α’ ζώνης προστασίας (Ζώνη Απόλυτης Προστασίας) και εντός δασικών εκτάσεων. Η χωροθέτηση του στρατοπέδου και οι σχετικές εγκαταστάσεις του εξαιρέθηκαν από τις ισχύουσες χρήσεις γης αλλά και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν για την περιοχή ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την περιοχή της βάσης διατρέχει ρέμα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχώνεται συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια από τα υλικά επίχωσης είναι προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από το έργο κατασκευής αγωγού όμβριων στην περιοχή Τερψιθέα του Δήμου Γλυφάδας. Με παρεμβάσεις του ο Δήμος είχε ζητήσει την εκχώρηση έκτασης εντός του στρατοπέδου με σκοπό την εξυπηρέτηση του αναδόχου (αποθήκευση υλικών – μηχανημάτων). Παράλληλα, παρότι η περιοχή είναι προστατευόμενη, υπάρχουν αναφορές περί πραγματοποίησης εργασιών διάνοιξης οδού για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση του νεκροταφείου που προτίθεται να κατασκευάσει ο Δήμος Γλυφάδας.

Η παρέμβαση και επίχωση ρέματος είναι αρχικώς απαγορευτική, ενώ επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν εκπόνησης συγκεκριμένων μελετών, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές. Η αυστηρή προστασία των ρεµάτων δικαιολογείται από την ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον λειτουργία τους. Ειδικότερα, τα ρέµατα αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του υπό το άρθρο 24 του Συντάγματος προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος, αφού αυτά αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς, συγκροτούν δε, μαζί µε τη χλωρίδα και την πανίδα τους, οικοσυστήματα µε ιδιαίτερο μικροκλίμα που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος.

Με τροπολογία σε νόμο, το Δεκέμβριο του 2014, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας έκταση 50 περίπου στρεμμάτων από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Δήμο Γλυφάδας, για την δημιουργία δημοτικού κοιμητηρίου και την κατασκευή συνοδών έργων (περιμετρική οδό, κλπ). Με την τροπολογία αυτή κι “βαφτίζοντας” το κοιμητήριο στρατιωτική εγκατάσταση επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία του, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ) καθώς και από τις λοιπές περιοριστικές της δόμησης διατάξεις. Τούτο βέβαια δεν αναιρεί την υποχρέωση εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών (π.χ. γεωλογική, υδρογεωτεχνική μελέτη) που προβλέπονται για την ίδρυση και λειτουργία κοιμητηρίων.

Η διάταξη αυτή του νόμου δε λύνει ουσιαστικά το θέμα στο σύνολό του σε ότι αφορά τις ανάγκες για κοιμητήρια στην περιοχή της Αθήνας αλλά αποσπασματικά και σημειακά, ενώ ο Δήμος Γλυφάδας, σε συνεδρίαση του ΔΣ το Μάρτιο του 2015, αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του κοιμητηρίου.

Κατά το παρελθόν (2011) και κατόπιν της προσπάθειας του Δήμου Γλυφάδας για αυθαίρετη – μη σύννομη δημιουργία και λειτουργία κοιμητηρίου στον Υμηττό (για το οποίο επεβλήθη σχετικό πρόστιμο και κρίθηκε από τις Δικαστικές Αρχές ως μη σύννομο) το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας αναγνώρισε ότι υπάρχει έλλειψη χώρων ταφής στην Αθήνα. Ανακοίνωσε δε ότι για πρώτη φορά, κατά προτεραιότητα και άμεσα, θα προβεί στη συνολική –και όχι αποσπασματική ανά Δήμο- χωροθέτηση νέων περιοχών για χρήση νεκροταφείων, που θα εξυπηρετούν ομάδες Δήμων του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας με παρόμοιο έλλειμμα.

Το θέμα που ανακύπτει είναι επομένως περιβαλλοντικό, σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις και την επίχωση του ρέματος, όσο και χωροταξικό – πολεοδομικό, σε ότι αφορά τη χωροθέτηση του κοιμητηρίου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Για τους λόγους αυτούς διαφαίνεται ότι υφίσταται σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής, ενώ αναδεικνύονται ζητήματα νομιμότητας στις πραγματοποιούμενες εργασίες και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας του κοιμητηρίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Έχουν κινηθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ιδίως οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για να πραγματοποιηθεί αυτοψία με σκοπό την αποτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον εντός προστατευόμενης περιοχής (ρέμα, Ζώνες προστασίας Υμηττού, Δασικές εκτάσεις, Natura);
  • Εφόσον διαπιστωθούν μη σύννομες ενέργειες, όπως π.χ. επίχωση του ρέματος, θα ζητηθεί και επιβληθεί η αποκατάσταση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις στους παραβάτες;
  • Η εκχώρηση χώρου εντός του στρατοπέδου στον ανάδοχο από το Υπουργείο Άμυνας έγινε με την προβλεπόμενη διαδικασία, με ποιους όρους, για ποια χρήση και υπήρξε έλεγχος τήρησης των όρων;
  • Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή αφορούν και την ίδρυση – λειτουργία του κοιμητηρίου;
  • Έχει το Υπουργείο προβεί στη συνολική –και όχι αποσπασματική ανά Δήμο- χωροθέτηση νέων περιοχών για χρήση νεκροταφείων, που θα εξυπηρετούν ομάδες Δήμων του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας με το ίδιο πρόβλημα (έλλειψη κοιμητηρίου); Εάν όχι υπάρχει πρόθεση για εκπόνηση τέτοιου είδους μελέτης;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


× 4 = τέσσερα