ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2014

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/08.08.2013) σχετικά με τους «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», επιτρέπεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές.

Δεδομένου όμως ότι, η 1η Μαΐου κηρύχθηκε και εφέτος υποχρεωτική αργία,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 9727/204/27.3.2014 (ΦΕΚ 928 τ. Β/14.4.2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, και εξομοιώνεται με Κυριακή, με εξαίρεση όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινήσει από 2 Μαΐου 2014 έως και 10 Μαΐου 2014.

Επίσης με βάση το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 και δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά από 11:00 έως 18:00 την Κυριακή 4 Μαΐου τ.ε.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας

Η Πρόεδρος

Άννα Καυκά

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


οκτώ + 5 =