ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 18η Οκτωβρίου,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς οργάνων γυμναστικής από τον κ. Στέλιο Χαράκογλου.

2. Καθορισμός τιμών ζώνης (Τ.Ζ.) για τον υπολογισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Γλυφάδας, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (που δεν έχει γίνει καθορισμός με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Επιχωμάτωση οικοπέδου Κύπρου-Λαμπράκη ».

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έκδοση ενημερωτικού εντύπου Δήμου».

5. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 35.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των σχετικών όρων διακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών ειδών αρχειοθέτησης εγγράφων».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων»

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή οδού Γούναρη», πρ/σας δαπάνης 700.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ).

8. Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 58395/4.10.2013 ένστασης της “ΑΦΟΙ ΡΟΥΠΑ Ο.Ε.” για το διαγωνισμό με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” (αρ. μελ. 9/2013).

9. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση δαπανών έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τις ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

10. Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΝΕΟΣ Κ.ΕΝ.Α.Κ.) στο 16ο Δημοτικό Σχολείο (αρ. μελέτης 3/12)».

11. Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη επέκτασης στο 16ο Δημοτικό Σχολείο (αρ. μελέτης 11/12)».

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.

13. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, που αφορά στην εξόφληση οφειλής προς το δικηγόρο Αθηνών κ. Νικ. Πινάτση.

14. Ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

15. Έγκριση της με αρ. 5345/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

16. Έγκριση της με αρ. 5404/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

17. Έγκριση της με αρ. 5419/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στη δικηγόρο κ. Ελένη Μαγουλιώτη.

18. Έγκριση της με αρ. 5420/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στη δικηγόρο κ. Ελένη Διατσέγκου.

19. Έγκριση της με αρ. 5421/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

20. Έγκριση της με αρ. 5422/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ.

21. Έγκριση της με αρ. 5423/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

22. Έγκριση της με αρ. 5424/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση .

23. Έγκριση της με αρ. 5425/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Νικόλαο Πινάτση.

24. Έγκριση της με αρ. 5426/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Κων/νο Λακαφώση.

25. Έγκριση της με αρ. 5427/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Κων/νο Λακαφώση.

26. Έγκριση της με αρ. 5428/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη.

27. Έγκριση της με αρ. 5429/2013 απόφασης Δημάρχου που αφορά την ανάθεση στον δικηγόρο κ. Σπυρίδωνα Μακρυδάκη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

 

 

 

αφήστε ένα σχόλιο


8 − = τρία