ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε

Αγαπητοί   Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 23η Ιουλίου, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

 

1. Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου (1ο και 2ο τρίμηνο) του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

 

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης που εγκρίθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης χώρων σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς διαφημιστικά πλαίσια σε στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης .

 

4. Καθορισμός εκ νέου των όρων διακήρυξης για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285 Α΄)

 

5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων προς διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια σε κοινόχρηστους χώρους.

 

6. Έγκριση εκ νέου των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 200.000,00€ (συμ/νου ΦΠΑ) για το οικονομικό έτος 2014, ενδεικτικής πρ/σας δαπάνης 926.200,00€ για τη δαπάνη που αφορά την : “Προμήθεια ανταλλακτικών με συναφείς υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου”

 

7. Λήψη απόφασης εκ νέου επί του από 16/4/2014 πρακτικού διενέργειας και του από 29/65/2014 πρακτικό γνωμοδότησης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κηπευτικού χώματος, σπόρου χλοοτάπητα, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και καλλωπιστικών φυτών» ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 55.350,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 202.390,79 €, για την εκτέλεση της 569/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ποσού 583,50 €, στην εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & YIOI AETE» για την εκτέλεση της με αρ. 757/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.249,33 €, προς εξόφληση επιταγής προς εκτέλεση του δικηγόρου Φιλιππόπουλου Φίλιππου.

 

11. Ανάθεση μελέτης «Αποτύπωση οδού Σοφίας, οδού Λαζαράκη από Αγ. Μεταξά έως Ζησιμοπούλου και κόμβου Γούναρη και Όλγας».

 

12. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους υπάλληλου του Δήμου.

 

13. Έγκριση της με αρ. 3674/2014 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

14. Έγκριση της με αρ. 3673/2014 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

 

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

 

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Τσάπελη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


8 + = δεκαεπτά