ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, στις 11 Δεκέμβρη, ημέρα  Tετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 752.475,72 € που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης συνολικής έκτασης 437 τ.μ. (331 + 106) , για τη διάνοιξη της προβλεπόμενης από το σχέδιο πόλης Λ.Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Ηλία Ηλιού και Κρίτωνος του Δήμου Γλυφάδας και των σχετικών δικαστικών εξόδων στον κ. Μελιτά Νικόλαο του Παναγιώτη ιδιοκτήτη ποσοστού 100% καθώς και της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

2. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον από 27.8.2013 διαγωνισμό για το έργο «Συντήρηση και ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» μετά τη με αρ.πρωτ. 63214/51513/2.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Αττικής.

3. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για απόδοση στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , ποσού 2.895,00 € , λόγω απώλειας διπλοτύπων είσπραξης τύπου Β΄ .

4. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.200,00 € (πλέον ΦΠΑ) για πληρωμή τέλους σύνδεσης του ΔΑΚ με την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

5. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

6. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Πινάτση.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο


εννέα − = 0