ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-11-2015 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 12/11/2015

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 11η Νοεμβρίου 2015,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:
⦁    Υποβολή προς συζήτηση & ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.⦁    Λήψη απόφασης  για κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – ΚΑΠΠΑ» οικ. έτους 2016.⦁    Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση ισάριθμων σταθμών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

⦁    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2016.

⦁    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.

⦁    Λήψη απόφασης επί του από 22/09/2015 Πρακτικού Γνωμοδότησης του Κ.Α.Π.ΠΑ. σχετικά με το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 22.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που διενεργείται με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση).

⦁    Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη Δαπάνης νέων παροχών ΔΕΗ (εγκατάσταση παροχής Λαζαράκη και Κονδύλη, επαύξηση της παροχής με Δ.Π. 04017926-01).

⦁    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.600,00 € για την καταβολή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες στην διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 υπαλλήλους του Δήμου.

⦁    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο : «Επέκταση δημοτικού φωτισμού».

⦁    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 170/2015 μελέτης και καθορισμό των όρων που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Αμοιβή για την ψηφιακή αποτύπωση μαρίνων – κοιμητηρίων και σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία».

⦁    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) για «Δαπάνες Εορταστικού Διάκοσμου».

⦁    Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης, διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού  35.000,00 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο για το 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 € και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της 164/2015 μελέτης και καθορισμό των όρων που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (GIS) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

⦁    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ».

⦁    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.999,96 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Δαπάνες φωτοαντιγραφικών, φωτοτυπικών, βιβλιοδετικών κλπ. εργασιών».

⦁    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 100,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) για το 2015, 2.166,67 € για το 2016, 2.166,97 € για το 2017 και 2.066,66 για το 2018, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την  10η Νοεμβρίου 2015,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. για  να  συζητήσουμε για τα  παρακάτω  θέματα:

 

.     Λήψη απόφασης αναφορικά με την Τροποποίηση – Συμπλήρωση – Διόρθωσητου Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων

.      Επικαιροποίηση της 229/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καιεπανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2016, 2017, 2018, η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α)

3.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (πώληση καφέ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της κ.Ευαγγελίας ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ του Στυλιανού, στην οδό Α. Παπανδρέου αρ.3 τουΔήμου μας.

4.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(εργαστήριο δερματοστιξίας)» ιδιοκτησίας της κ. Δήμητρας – Αναστασίας ΧΡΟΝΑ του Παναγιώτη, στην οδό Λαμπράκη αρ.23 του Δήμου μας.

5.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ(παντοπωλείο)», ιδιοκτησίας του κ.Δημητρίου ΧΡΥΣΟΥ του Γρηγορίου, στην οδό Μωρέως αρ. 8 του Δήμου.

6.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια – μπαρ)», ιδιοκτησίας της υπό σύσταση εταιρείας με δ.τ. ¨NOMOREMUSIC Ι.Κ.Ε.¨ στην οδό Αγγ. Μεταξά αρ. 52 του Δήμου μας.

7.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο)», ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη ΓΑΛΑΝΑΚΗ του Αθανασίου, στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 3 του Δήμου μας.

8.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο)», ιδιοκτησίας ¨ΚΑΥΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ Ι.Κ.Ε.¨  στην οδόΚωνσταντινουπόλεως αρ. 8 του Δήμου μας.

9.      Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου και πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών», ιδιοκτησίας της ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨ στην  συμβολή των οδώνΛ. Ποσειδώνος & Γρ. Λαμπράκη αρ.3 του Δήμου μας.

10.                        Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους  γεύματος» με διακριτικό τίτλο ¨GRILLERIA¨  στην οδό Πανδώρας αρ.16 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της ¨Α. ΜΠΑΔΕΚΑ – Δ. ΚΟΝΤΟΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι.Κ.Ε.(από αναβολή)

11.                        Λήψη απόφασης , αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην συμβολή των οδών Φ. Εταιρείας αρ. 12 και Λαοδίκης αρ. 22 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΔΡΑΜΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

NotiaPress © 2007 – 2013

αφήστε ένα σχόλιο


2 × = δέκα