ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Oικονομικής  Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 17η Οκτωβρίου 2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) και κατάρτιση των σχετικών όρων διακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων».

2. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, δαπανών διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων συνολικού ποσού 207.999,98 € (συμ/νου ΦΠΑ), για το οικονομικό έτος 2014, που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου» και κατάρτιση των σχετικών όρων διακήρυξης.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 49.963,58 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων»

4. Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας του χρησιδάνειου, που αφορά τη δωρεά παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος (τσάπα) ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο


× τέσσερα = 32