ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ

Aγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

1. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ΄16/2014 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου μας».

2. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας και διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου και ενός ή δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας».

7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας».

8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στις Επιτροπές παραλαβής, (Εργασιών, Μηχανογράφησης, Ηλεκτρολογικού υλικού, Πρασίνου, Προμηθειών)».

9. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων για το έτος 2014 (1/9/2014 – 31/12/2014).

10. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου : «Κατασκευή Υποδομής στην Πόλη για Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Ρύπων, Εξομάλυνση Θερμοκρασιών και Διευκόλυνση Α.Μ.Ε.Α.», δαπάνης 1.005.001,82 €, μη συμπ/νου Φ.ΠΑ. και αναθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρ. 61, Ν. 4257/2014.

11. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής του έργου : «Κατασκευές-ανακατασκευές εξωτερικών διακλαδώσεων στο υφιστάμενο δίκτυο, αρ. μελ. 171/2008».

12. Αποδοχή χρηματικού ποσού 103.299,30 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Αυγούστου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (53 Α΄) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

13. Αποδοχή χρηματικού ποσού 103.299,30 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Σεπτεμβρίου έναντι δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (53 Α΄) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

14. Αποδοχή χρηματικού ποσού 114.100,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων και καθορισμός του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό.

15. Αποδοχή χρηματικού ποσού 34.550,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014 για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

16. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού 85.797,50 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ΄κατανομή 2014) των Σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου προς απόδοσή του στις οικείες Σχολικές Επιτροπές.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Πληροφορικής».

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και πρόσθετων».

19. Επί αιτήματος της κ. Βουρλιώτη Ιωάννας αναφορικά με κοπή δένδρου.

20. Επί αιτήματος της κ. Ράμπια-Πατσιαούρα Μαίρης αναφορικά με κοπή δένδρου.

21. Επί αιτήματος της κ. Λαιμού – Μανιάτη Παρασκευής αναφορικά με την κοπή δέντρου.

22. Επί αιτήματος του Α/Β Βασιλόπουλος αναφορικά με κοπή δένδρου.

23. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Λαοδίκης.

24. Επί αιτήματος της κ. Κοκκινιά Θεώνης αναφορικά με κοπή δένδρου.

25. Επί αιτήματος για κοπή δέντρου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 35 μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γλυφάδα,26.9.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

αφήστε ένα σχόλιο


ένα + 1 =