ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 11η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

⦁    Εξελίξεις για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και οι προοπτικές για το Δήμο μας.

⦁    Ψήφιση  του Προϋπολογισμού του Ν.Π. «Κ.Α.Π.ΠΑ.» έτους 2016.

⦁    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων εκτός του κυρίως περιπτέρου τους, προς τοποθέτηση αποκλειστικά και μόνο ψυγείων, παγωτών και αναψυκτικών και γενικά μηχανημάτων πώλησης αναψυκτικών, καθώς και εφημερίδων, περιοδικών για το έτος 2016. (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

⦁    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & γενικά κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016. (σχετ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

⦁    Λήψη απόφασης αναφορικά με την Τροποποίηση – Συμπλήρωση – Διόρθωση του Κανονισμού Λειτουργίας περιπτέρων (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Επικαιροποίηση της 229/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός των χώρων στους οποίους να επιτρέπεται τα έτη 2016, 2017, 2018, η διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης για εμπορικούς σκοπούς σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) (σχετ. απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση της αναγκαιότητας της εκμίσθωσης της κεντρικής πλατείας Β.Κατράκη για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

⦁    Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 της Ανώνυμης Μονομετοχικής Δημοτικής Εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

⦁    Λήψη απόφασης για την κατανομή δαπάνης εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων (εξωτερικών διακλαδώσεων και τμήματα κεντρικού αγωγού)

⦁    Έγκριση παρατάσεως για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» .

⦁    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα.
Γλυφάδα,7.11.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

αφήστε ένα σχόλιο


1 − ένα =