ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΩΝ

  • ΘΕΜΑ : Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Άλσους 15 Γλυφάδα, στις 7.9.2014,  ημέρα Κυριακή και ώρα 6:30 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

     

     Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Ιωάννης Τζούβελης

 

αφήστε ένα σχόλιο


× 5 = σαράντα πέντε