ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Γλυφάδα, 20 Οκτωβρίου 2014

Με την έναρξη των εργασιών αισθητικής και ποιοτικής αναβάθμισης της πλατείας Χαρίτων και των χώρων γύρω από αυτή, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ειδικότερα, την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας για την βοήθεια στην εκπόνηση της μελέτης του έργου, την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης δημοτικής περιόδου καθώς και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση της μελέτης και της σύμβασης. Επίσης τον πρώην Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό για την ένταξη του έργου και την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησής του.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί πετύχαμε με τις ενέργειες μας και τη συνεργασία των αρμοδίων φορέων, την ανάπλαση της πλατείας Χαρίτων, ενός έργου πνοής, όχι μόνο για την πόλη μας, καθώς επί σειρά ετών προσέλκυε κατοίκους, γονείς και παιδιά όλων των ηλικιών, από όλο το λεκανοπέδιο. Ο νέος σχεδιασμός της πλατείας αποσκοπεί στη λειτουργική αναβάθμιση της σε χώρο «βιωματικής συνάντησης» όλων των ηλικιών με υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού κατασκευής και λειτουργίας.

Κώστας Κόκκορης

αφήστε ένα σχόλιο


δυο + = 7