ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2013 (αρ. αποφ. 9/13), αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

 

«Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας Ν.Π.Δ.Δ.» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.», ως ακολούθως

 1. Κόκκορης Κων/νος , Δήμαρχος

 2. Τσακίρης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Φούντα Κων/νο

 3. Αργυροπούλου Αναστασία , δημοτική σύμβουλος με αναπληρώτριά της την Βουγιουκλή Μαρία , δημοτική σύμβουλο

 4. Αλεβίζος Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Τσαμπίρα Δημήτριο

 5. Κοψίδης Μάκης , με αναπληρωτή του τον Παναγόπουλο Αριστείδη

 6. Κάννος Ευστράτιος με αναπληρώτρια την Καλαφάτη Σταυρούλα

 7. Βάλβη Μαρία με αναπληρωτή της τον Παρασκευουλάκο Γεώργιο

 8. Καλλιδώνης Λεωνίδας με αναπληρωτή του τον Καλλιπολίτη Αλέξανδρο

 9. Λιανός Σπύρος με αναπληρωτή του τον Μακρή Σπύρο

 10. Λιάκου Παρασκευή με αναπληρώτριά της την Κασσάρα-Κόντη Χριστίνα

 11. Γκέκας Ιωάννης με αναπληρωτή του τον Τζιάβα Κων/νο

 12. Ζαμπετονίδου Καλλιόπη με αναπληρωτή της τον Βίγλα Δημήτριο

 13. Καραμηνά Ελευθερία, δημοτική σύμβουλος με αναπληρώτριά της την Χαρίση – Μπίλια Δαφνούλα, δημοτική σύμβουλος από την μειοψηφία

 14. Λεβετσοβίτης Νικόλαος με αναπληρωτή του τον Ακρίβο Δημήτριοαπό την μειοψηφία

 15. Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων

Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας Ν.Π.Δ.Δ.» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.», το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα ορισθέντα μέλη ως Πρόεδρο το Δήμαρχο κ. Κων/νο Κόκκορη και ως Αντιπρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο κ. Τσακίρη Δημήτριο.

Η παρούσα διοίκηση θα έχει θητεία μέχρι το πέρας της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αφήστε ένα σχόλιο


+ πέντε = 14