ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ !!!!

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

47. Προμήθεια καθιστικών 45.000,00

27. Προμήθεια μέσων επικοινωνίας (αγορά τηλ. Συσκευών) 32.200,00

26. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 33.000,00

30. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 3.000,00

32. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 20.000,00

38. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 13.000,00

42. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 800,00

46. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.) 4.000,00

49. Δαπάνες τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου 40.000,00

59. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00

60. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.) 4.000,00

61. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.) 350.000,00

63. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.) 12.500,00

64. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.) 16.000,00

72.  Δαπάνες δημιουργικού διαφόρων εντύπων (μακέτες εντύπων) 11.245,30

 

Πηγή ΔΙΑΥΓΕΙΑ et.diavgeia.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/2013

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης 4/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που

αφορούν προμήθειες αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες, λογαριασμούς (πιστοποιήσεις) έργων και λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση , παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα»

Α/Α Κ.Α.Ε. Τίτλος Ποσό προς έγκριση

 

1. Συντηρήσεις οδών (Ενδ. Προϋπ.4.000.000,00€) (Μελ. 41/11 σε εξέλ.)

1.400.000,00

2. Κατασκευές τμημάτων αγωγού αποχέτευσης και διακλαδώσεων σε διάφορες οδούς

300.000,00

3. Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων (Ενδ. Προϋπ. 1.500.000,00€) (Μελ. 111/08 σε εξέλ)

230.000,00

4. Καθαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών, πινακίδων, διαφημιστικών πλαισίων κλπ.

50.000,00

5. Συντήρηση σχολείων (Ενδ. Προϋπ. 1.000.000,00€) (Μελ. 39/12 σε εξέλ.)

165.000,00

6. Προσθήκη τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας κατ’ επέκταση – Α.Π.Χ. – παρεμβάσεις στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (Χρημ/ση ΟΣΚ ΑΕ για ποσό 1.110.746,00€-Προγρ.Συμβ.) (Μελ. 30τ/06 σε εξέλ.)

50.000,00

7. Ανακατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.000.000,00

8. Κατασκευή υποδομής στην πόλη για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ρύπων,

εξομάλυνση θερμοκρασιών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ (Ενδ. Προϋπ. 3.080.000,00€) (Μελ

1.316.146,97

9. Μελέτη χάραξης οδών (Μελ 31/12 σε εξέλ.)

11.500,50

10. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού Όλγας – Ζακύνθου – Κάσου – Έλλης

11.562,00

11. Η/Μ μελέτες επέκτασης 16ου Δημ. Σχολείου (Μελ 11/12 σε εξέλ.)

1.210,32

12. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης επέκτασης 16ου Δημ. Σχολείου (Νέος Κ.ΕΝ.Α.Κ.) (Μελ. 3/12 σε εξέλ.)

750,91

13. Τοπογραφικό πλατειών οδού Κεφαλληνίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

3.690,00

14. Πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμήματος θύλακα Αιξωνής

7.290,00

15. Κυκλοφοριακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός Γλυφάδας (Ενδ. Προϋπ. 200.000,00€) (Μελ. 118/08 σε εξέλ.)

42.171,49

16.Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

2.500,00

17. Προμήθεια συμπλήρωσης νέου πληροφοριακού συστήματος Δήμου Γλυφάδας

73.800,00

18. Επέκταση εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

9.501,75

19. Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και λοιπών ειδών αρχειοθέτησης εγγράφων

22.373,45

20Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

200,00

21. Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

3.000,00

22. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

150.000,00

23Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

1.600,00

24. Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

25.000,00

25.Προμήθεια καυσίμων και πρόσθετων μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

900.000,00

26.Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

33.000,00

27. Προμήθεια μέσων επικοινωνίας

32.200,00

28. Προμήθεια πυροσβεστήρων και αναγόμωση παλαιών

16.248,67

29. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

9.000,00

30. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

3.000,00

31. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

300,00

32. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

20.000,00

33. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

1.500,00

34. Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

25.000,00

35. Προμήθεια καυσίμων και προσθέτων μεταφορικών μέσων

25.000,00

36. Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

5.000,00

37. Προμήθεια παιχνιδιών παιδικών χαρών

300.000,00

38. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

13.000,00

39. 3Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) για εργαλειακό και λοιπό εξοπλισμό κηπουρών

15.000,00

40. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

1.800,00

41. Προμήθεια καυσίμων και προσθέτων

29.000,00

42. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

800,00

43. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

50,00

44. Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη) μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

15.000,00

45. Προμήθεια καυσίμων και προσθέτων μεταφορικών μέσων (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

5.500,00

46. Προμήθεια στολών εργασίας (Μελ. 2012 σε εξέλ.)

4.000,00

47. Προμήθεια καθιστικών

45.000,00

48. Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) (Μελ. 165.000,000€) (Μελ. 161/11 σε εξέλ.)

600,00

49. Δαπάνες τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου

40.000,00

50.Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής

48.988,52

51. Αντικατάσταση συστήματος άρδευσης και χλοοτάπητα στο 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο

60.000,00

52. Καταγραφή πράξεων αναλογισμού και Προσκύρωσης

20.000,00

53. Επείγουσες εργασίες Πολιτικής Προστασίας

10.000,00

54. Συντήρηση συστημάτων συναγερμού και Ασφάλειας

24.600,00

55. Εργασίες κατασκευής ραμπών και χώρων στάθμευσης (Μελ. 73/12 σε εξέλ.)

24.600,00

56. Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων

23.700,04

57. Εργασίες διαμόρφωσης χώρων Κοινωνικού Παντοπωλείου

9.692,40

58. Δράσεις και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος (Μελ. 107/12 σε εξέλ.)

24.599,90

59. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

5.000,00

60. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.)

4.000,00

61. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.)

350.000,00

62. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.)

28.000,00

63. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.)

12.500,00

64. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ενδ. Προϋπ. 500.000,00€) (Μελ. 87/11 σε εξέλ.)

16.000,00

65. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

5.000,00

66. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

2.000,00

67. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

83.000,00

68. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

20.000,00

69. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

5.000,00

70. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Μελ. 133/12 σε εξέλ.)

5.000,00

71. Νομιμοποίηση υφιστάμενων Δημοτικών Γεωτρήσεων (ΚΤΑ 150559/11)

6.000,00

72. Δαπάνες δημιουργικού διαφόρων εντύπων

11.245,30

73. 00.6434.0005 Δαπάνες για οργάνωση, συντονισμό και λειτουργία Γραφείου Τύπου

4.980,00

74. Επισκευές δασικών μονοπατιών Υμηττού (Μελ. 88/12 σε εξέλ.)

24.600,00

75. Διαμορφώσεις – προσβάσεις στον Προφήτη Ηλία

23.934,42

76. Αρχαιολογικές ανασκαφές

15.000,00

77. Διασύνδεση με οπτική ίνα του Δήμου Γλυφάδας με την Τεχνική Υπηρεσία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα και Ο.Τ.Ε.

19.999,80

78. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση προσωπικού για ανάπτυξη και λειτουργία Αποθηκών, Αναλυτικής Λογιστικής, Διαχείρισης Έργων και ειδικά θέματα λογισμικών εφαρμογών Δήμου

24.600,00

79. Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Κοιμητηρίου

2.000,00

80Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Μαρίνας 2005

5.400,00

81. Συντήρηση εφαρμογής επιλογής προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

4.000,00

82. Κατασκευή αντιγράφου λίθινης στήλης Αιξωνής (Μελ. 184/11 σε εξέλ.)

11.931,00

83. Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων

200.000,00

 

ετικέτες:  

αφήστε ένα σχόλιο


5 − τέσσερα =