ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

Ο ΕΝΕΡΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΤΩΝ 11 ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Παρέλαβε η κ. Γραμματικού 11-11-2013 ώρα 13:30΄

Προς:

1) Τον κ. Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Δημ. Καλογερόπουλο.

2) Την κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Καλλιόπη, Δ/ντρια Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

3) Την Γενική Δ.νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

4) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Επιτροπή του άρθρου 6Ν.3621/2007.

Προς γνώση και για τα νόμιμα: Στην Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Κα Φάκου Παναγιώτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου του Ιωάννη, δημότη και κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, (οδός Ιάσονος αρ. 15), ΤΚ. 165-61, τηλ./fax 210-9645005. κιν. 6972-797960._

Σε συνέχεια της από 17-10-2013 σχετικής Ενημέρωσής μου, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών (Ε.Υ.Ε.Π.) Τομέα Νοτίου Ελλάδος. Τμήμα Γ. ,

με το παρακάτω αίτημά μου:

« Με την παρούσα μου σας γνωρίζω ότι θα καταβάλω την δαπάνη, σε εκτέλεση του αριθ. πρωτ. 1/ 18-10-2011 της επιτροπής του άρθρου 6 Ν.3621/2007.

Επισημαίνω ότι ως προς το 2ο ζήτημα που αφορά την απομάκρυνση των (8) μνημείων (σήμερα είναι ένδεκα -11-) εκ των οποίων τα 7 περίπου είναι κενοτάφια, θα πρέπει να ενεργήσετε άμεσα μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης … Κου Αθανασίου και της Κας Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένω, παρουσία Εισαγγελέα, να ανοιχτούν οι τάφοι και να μεταφερθούν οι νεκροί στο νόμιμο κοιμητήριο της Γλυφάδας. Έως ότου δοθεί η σχετική εντολή, προτείνω, τα μνημεία να περιφραχτούν προσωρινά από τμήμα του δικτυωτού συρματοπλέγματος που υπάρχει στην περίφραξη.

Να λάβω γνώση των ενεργειών σας.

Να πρωτοκολληθεί η παρούσα μου &

Να μου χορηγηθεί αντίγραφό της για κάθε νόμιμη χρήση &

Γλυφάδα Αττικής, 17-10-2013 Με εκτίμηση.

Ο Ενημερώσας & Αιτών.

Αναστάσιος Ιωάννη Γιαννακόπουλος».

Β.- Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου μου, έλαβα το με αρ. πρωτ. 1085/23-10-2013 έγγραφο, το οποίο ήδη σας είναι γνωστό.

Γ.- Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, που είχα σήμερα -11-11-2013-, με την κ. Καρδαμίτση Καλλιόπη, η οποία με ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόβλημα με μη διαθέσιμα οχήματα και προσωπικό για την υλοποίηση του από 18-10-2011 Πρωτοκόλλου Απομάκρυνσης Αυθαιρέτων Κατασκευών και

Σε ερώτησή της, σε ποιο ποσό μπορούν να ανέλθουν οι δαπάνες, την ενημέρωσα, ότι ο λυόμενος Ναΐσκος που βρίσκεται εντός του παράνομου Νεκροταφείου, είναι δωρεά του εφοπλιστή κ. Μαρτίνου Αθανάσιου, ο οποίος πρέπει να υποχρεωθεί να τον μεταφέρει εκτός της δημόσιας δασικής έκτασης.

Τα πλήρη στοιχεία του είναι: Αθανάσιος Μαρτίνος του Ιωάννη και της Αθηνάς, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 69, Γλυφάδα Αττικής, τηλ. 210-9699870, με τον οποίο σήμερα τηλεφωνικά συνομίλησα και τον ενημέρωσα για το εν λόγω ζήτημα και ο οποίος μου δήλωσε: «Δεν έχω λάβει κάποιο έγγραφο από το υπουργείο, όταν λάβω…Θα ενημερώσω το δήμαρχο, ίσως και όχι».

Ως προς την περίφραξη. Αυτή περιφράσσει τρία σημεία του παράνομου νεκροταφείου. Είναι 150 μ.μ. περίπου, από δικτυωτό σύρμα και μεταλλικούς πασσάλους. Η δαπάνη αυτή θα είναι ελάχιστη, ή ακόμη και μηδενική, στην περίπτωση που την καθαιρέσουν τσιγγάνοι που περισυλλέγουν μεταλλικά αντικείμενα, τους οποίους θα ενημερώσω.

Ως προς τους τάφους. Αν η μεταφορά των (όποιων) νεκρών στο νόμιμο Νεκροταφείο δεν μπορεί να γίνει με σύννομες διαδικασίες, θα πρέπει να περιφραχθούν μεμονωμένα.

Επειδή, από την συζήτηση, κατάλαβα ότι προ του εξαμήνου του έτους 2014 δεν πρόκειται να γίνει καμία ενέργεια.

Επειδή από την σύνταξη και επίδοση του από 18-10-2011 Πρωτοκόλλου Απομάκρυνσης Αυθαιρέτων Κατασκευών, παρήλθαν δύο έτη και οι αυθαίρετες κατασκευές παραμένουν εκεί.

Επειδή ο δήμαρχος της Γλυφάδας, Κων/νος Κόκκορης, πριν λίγες ημέρες, σε δημόσιες προεκλογικές του ομιλίες, δήλωνε: «το Νεκροταφείο θα γίνει ο κόσμος να χαλάσει».

Επειδή ο δήμαρχος, έχει προσλάβει τρεις ιδιώτες οι οποίοι αμείβει με σκοπό τις νυχτερινές ώρες φυλάσσουν το Νεκροταφείο «ΦΑΝΤΑΣΜΑ».

Επανέρχομαι στο αίτημά μου, να αναλάβω όλες τις δαπάνες, αφού προηγουμένως, κληθεί ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, να απομακρύνει τον λυόμενο Ναΐσκο, εκτός της δημόσιας δασικής έκτασης.

 

Γλυφάδα Αττικής, 11-11-2013 Με εκτίμηση.

Ο Ενημερώσας & Αιτών.

Αναστάσιος Ιωάννη Γιαννακόπουλος.

 

αφήστε ένα σχόλιο


3 × = δεκαοκτώ